Hva kan vi gjøre for deg?

Fasilitering

Nøkkeltall

Nettverk

Avtaler

Ledelse

Salongdrift

Personaladministrasjon

Coaching

Sosiale medier

Ansatte

Interne Salongkurs

Intranett

Samlinger

Vi arrangerer 2 større *ledersamlinger pr. år, hvor du kan møte kollegaer for erfaringsutveksling samt oppdatere deg på ledelse, drift, økonomi, HMS samt faglig inspirasjon som visninger, kurs m.m.

Som medlem har du tilgang til Intranett med alt fra håndbok, HMS-perm, datablader, informasjon og forsikringpapirer finner du på www.har1portalen.no – medlemsinnlogging og passord kreves.