Hva kan vi gjøre for deg?

Fasilitering

 • Kjøp og salg av salonger
 • Etablering og omdannelse

Nøkkeltall

 • Budsjetter
 • Måltall

Nettverk

 • Samlinger
 • Inspirasjonsseminarer

Avtaler

 • Arbeidsavtaler
 • Aksjonæravtaler

Ledelse

 • Lederskoler for egen utvikling
 • Opp- og nedbemanning

Salongdrift

 • Bistand generell salongdrift

Personaladministrasjon

 • Mearbeidersamtaler
 • Sykefravær

Coaching

 • For deg
 • For salongens medarbeidere

Sosiale medier

 • Digital markedsføring

Ansatte

 • Bevisstgjøring økonomi
 • Salgstrening

Interne Salongkurs

 • Fasilitering av kurs i egen salong

App/Intranett

 • Har1 Portalen

“Fordi det lønner seg! La oss vise deg regnestykket.”

Hår1

Våre samarbeidspartnere

Regnskap

 • 3 mulige løsninger

Revisjon

 • For salonger med revisjonsplikt
 • Skatt
 • Avgiftsrådgivning

Forsikring

 • Advokatforsikring
 • Yrkesskade
 • Helse-/Reiseforsikring

Revisjon

 • For salonger med revisjonsplikt
 • Skatt og avgiftsrådgivning

HMS

 • Håndbok
 • Kurs

Salongdata

 • Easy Update
 • Timma

Innredning

 • Salongmøbler
 • Belysning
 • Innredning

Juridisk rådgivning

 • Arbeidsrett
 • Husleierett
 • Generell advokatrådgivning

BHT

 • Bedriftshelsetjeneste
 • Oppfølging
 • Rådgivning

“Vi har avtale med de største leverandørene!
Dere får de beste betingelsene ved deltagelse i Norges
største fagkjede for frisører”

Hår1

Samlinger

Vi arrangerer 2 større *ledersamlinger pr. år, hvor du kan møte kollegaer for erfaringsutveksling samt oppdatere deg på ledelse, drift, økonomi, HMS samt faglig inspirasjon som visninger, kurs m.m.

Som medlem har du tilgang til Intranett med alt fra håndbok, HMS-perm, datablader, informasjon og forsikringpapirer finner du på www.har1portalen.no – medlemsinnlogging og passord kreves.

Nytt i 2021 er at vi lanserer en egen app hvor du enkelt kan finne informasjon, inspirasjon, kurs, kampanjer med mer.

I tillegg arrangerer vi *lederreise til Paris eller New York, hvor man kan hente fagkunnskap, inspirasjon og utvide ditt nettverk blant ledere i frisørfaget. (*utsatt pga. Covid-19)