HELP Forsikring

Spør advokaten først

Med advokatforsikringen gjennom Hår1 kan du spare tid og penger på å spørre advokaten til råds om arbeidsrett.

Bruk rådgivningstimene aktivt

-Med 15 timer rådgivning rekker du å få tilstrekkelig veiledning i de fleste saker som handler om ansettelse, oppsigelse og permittering, sier advokat Reidun Svalebjørg i HELP, som leverer advokathjelpen til Hår1s medlemmer.

Og hvis 15 timer ikke er nok, er saken høyst sannsynlig over på tvistestadiet, og da dekkes sakskostnadene fullt ut gjennom forsikringen. Dette betyr at advokatforsikring kan spare deg for store utgifter.

Personlige og økonomiske kostnader

-Vi kan hjelpe medlemmene med mye, men vi trenger juridisk støtte, sier Bente Henriksen, regionsansvarlig for Sørlandet og Rogaland i Hår1.

Reidun Svalebjørg legger vekt på at hun også kan bidra til personlige «besparelser», i tillegg til å begrense økonomisk tap. Særlig viktig er det å gå riktig frem når permittering og oppsigelse er nødvendig.

-Frisørsalongene er jo ofte små arbeidsplasser, og den som eier salongen er en del av arbeidsmiljøet på lik linje med de ansatte. Det kan med andre ord være en stor belastning for begge parter hvis en personalsak ender i retten, ikke bare økonomisk.

Bente Henriksen deler synet på at gode juridiske råd tidlig i en prosess kan spare det enkelte medlemmet ubehag.

-I enkelte saker kunne vi nok ha søkt advokathjelp tidligere. Dette får medlemmene nå muligheten til, og dette styrker kjedetilhørigheten fordi vi gir den enkelte salongen sterkere juridisk ryggdekning, sier Bente.

Føre var-prinsippet

Når du først har rett til advokat gjennom forsikringen, bør du bruke den etter føre var-prinsippet. Og særlig i saker om arbeidsrett er det viktig å søke råd om smått og stort.
-Ta heller kontakt en gang for mye enn å risikere å gjøre valg som kan få negative konsekvenser. For de involverte i en sak på arbeidsplassen er det som regel en klar fordel at prosessen er ryddig fra start.

Mekling

I mange saker dekker også forsikringen mekling i regi av en uavhengig advokatmekler. Målet er alltid å løse tvister på lavest mulig nivå slik at saken ikke skaper mer støy enn nødvendig. Din advokat i HELP kan hjelpe deg å avgjøre om en sak egner seg for mekling.

Neppe det verste vi har hørt

Noen kvier seg for å kontakte advokat fordi de ikke vet hvordan de skal legge fram problemet.

-Du har ingenting å frykte, sier advokat Reidun Svalebjørg. Det viktigste i første samtale er at advokaten får vite hva saken gjelder slik at hun kan gi riktig råd.

Og fortell alt, så kan du overlate til advokaten å avgjøre hva som er relevant for saken.  Advokatens jobb er heller ikke å felle noen moralsk dom i saken, men å bruke jussen for å oppnå best mulig resultat for klienten. Og i dette tilfellet er dette deg som er medlem av Hår1-kjeden.

-Mange spør: «Er ikke dette det verste du har hørt?». Stort sett er det ikke det, sier Reidun Svalebjørg, og oppfordrer alle medlemmer til å ta kontakt med det de måtte ha av juridiske spørsmål.