LEVERANDØRER // PARTNERE

Vi garanterer deg de beste betingelsene i markedet!

PARTNERE2019-11-19T07:42:53+00:00

Vi har avtaler med noen av de største merkene på markedet – vi etterstreber en god inntjening. Målsatt til minimum 50% bruttofortjeneste på produktene til salg!
Vårt varekjøp er beregnet til mer enn 120 millioner årlig, noe som gir oss de beste betingelsene på markedet.
Vår hovedavtale er med L’Oréal Professional, med de sterkeste varemerkene!
Hanne Haukenes Karud – Market Director i L’Oréal Professional Products Division uttaler som følger:
”Som hovedleverandør til kjedens medlemmer verdsetter vi høyt det profesjonelle samarbeidet vi har med både kjedens ledelse og konsulenter.Vi er forretningspartnere som arbeider sammen for felles vekst. Sammen utvikler vi medlemmenes ferdigheter, kunnskap, salg og inntjening til glede for alle involverte.”
Blant disse merkene vil du finne muligheter, og vi kan garantere deg de beste betingelsene!

I tillegg til dette har vi avtale med flere andre partnere, blant annet har vi en unik avtale med EasyUpdate som gir deg en salongdatamulighet tilpasset fremtiden.