Made in Heaven

Vi fokuserer på det vi elsker - og så ordner Hår 1 resten

Made in Heaven2018-09-16T00:24:32+00:00

Project Description

VI FOKUSERER PÅ DET VI ELSKER – OG SÅ ORDNER HÅR1 RESTEN.

Made in Heaven AS, Sandnes
Hår1 har vært en knallgod samarbeidspartner for oss fra dag en. Vi meldte oss inn, da Made in Heaven AS var knappe 6 måneder gammel og det er vi glade for…

Vi opplever Hår 1 som veldig kunnskapsrike.

– De spiller på lag med oss og er der når vi trenger dem: Det er bare å spørre.

  • De forhandler frem gode avtaler og rabatter med leverandører på alt fra produkter og forbruksmateriell til inventar.
  • De inspirerer oss innen lederutvikling som en klok sparringspartner.
  • De kommer på besøk og informerer om viktige tema på personalmøter og vi bruker deres opplegg for vellykkede medarbeidersamtaler.

Samtidig som de hjelper oss med andre administrative løsninger, slik at vi kan konsentrere oss om det vi kan best: Få kundene til å skinne…
Det er også kjekt å være med i et større faglig fellesskap hvor vi kan utveksle erfaringer. Vi synes at det er deilig å vite at man kan være en liten og dynamisk organisasjon og likevel nyte godt av et større nettverk til inspirasjon og glede.
Ledersamlingene til Hår1 er verdifulle, med et godt faglig program og de er flinke til å velge tema som er aktuelle.
Vi synes det er helt fantastisk å være en del av Hår1 familien, og anbefaler med lett hjerte andre flinke frisører å bli med.
Hvis du lurer på noe som vi kan svare på – ta kontakt, så forteller vi med glede alle de kjekke detaljene.

Begeistret hilsen
Mette I. Falk og Hilde Van Leuffen

madeinheaven.no